رفتن به مطلب

*parya*

مدیر بازنشسته
 • تعداد ارسال ها

  441
 • Points

  483 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  5

آخرین بار برد *parya* در 17 مهر 1394

*parya* یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

درباره *parya*

 • درجه
  سرپرست انجمن
 • تاریخ تولد 22 آبان 757

اطلاعات کاربری

 • جنسیت :
  زن

آخرین بازدید کنندگان نمایه

1,644 بازدید کننده نمایه
 1. (Dars(makhsosan riazish!:|

 2. *parya*

  ماهنامه آزکابان

 3. keep calm and read book!!...forget everything:)

 4. *parya*

  صندلی داغ آزکابانی

  ســــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــام یکـــــــــ ســــلام گرمـــــــــــو پــایــیزی **ســــری جــــــــــــــــــــــــدید ســــــوالات** 1-آخـــرین نــمره ای که امـسال گرفـتین از کـدوم درس و چــه نمـره ای بوده؟! 2-اگه بـــخوایــن بــه هـــوشتون نـــمره بــدین...از 20 چـــند مـــــیدین؟! 3-عـــــایا فـــردی شکــمویی هــستی یا نه؟! 4-اگــه یـه روزی صـب بــلند شی و از تــختت بیــرون بــیای ولی بـبینی کـه جــسمت هــنوز رو تـخت خـوابیـده(یــعنی مـردی!)چــــی کـار مـیکنی؟! 5-اشــــتــباهی کـه هــرگز تـکرارش نــمیکنی؟! 6- اگــه بــه کسی یــه مــعذرت خـواهی خـیلی بزرگ بــدهکار بـاشی..چـــطوری مـیخوای واسـش جــبران کـنی؟! 7-اگــه بری بــالای یـه کـوه بـلند کـه صـدات بـه شدت انـعکاس داشـته بـاشه...اولیـن حـرفی کـه میزنـی؟!! !ســــــــــــــــــــــــوال مـــــــعروف! 8-بــــا کـــلمات زیر جـمله بـسازید... غنچــه -پژمان بـازغی- لحـاف - لاسـتیک مـاشین - بلنـدگو-ایــزی لایف 9-اســــــم بـــهترین دوسـت اینتـرنتی؟!(3 تـا فقــــط) در آخــــــــــر... 10- یـــــه ســوال تـوپ و بــاحال واسـه صـــندلیه داغ بــعدی! + پـــــیشنــهاد هـــفته ************************************************************************************************** *************************************************** *********************** ******* پــــــــیشاپیـــش مــچکر از جــواب ســـوال هـــا + منــــــتظر تـــغییرات جـــدید و جــالب بـــــــاشید
 5. *parya*

  مشاعره با یک حرف مشخص

  دردم از یــاراســــــــــــت درمــــــان نـــــیــــز هـــــم دل فـــــــــــــدای او شــد و جــــان نیـــز هـــم! (حــــــــــــــــــافظ)
 6. *parya*

  تولده !!تولد!!

  !بـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــه دوبـــاره تـــولد! امـــروزم تـــولد یــکی از کــاربرای خــوب و فــعالمون هــس... تــــــولد کـــاملا ســورپرایــزیه..خودشــونم فــعلا خـــبر نــدارن!(الـکی مثلا ) یـــــــــــــک راســـت بریــم ســر اصــل مـطلب امــــروز 21 شــهریور تـــــولد کــسی نیــست جز....! ALexandre مدیـــر انــجمنمون کــه بــا ایــده هــاشون کلی تــغییرات در انــجمن بــه وجـود آوردن تـــــــــــــــــــــــــــــــــولدت مبــارک پــارسای عزیز... ایــــشالا در مـراتب برتـر و بـهتری ببینیـمت (چـــه ادبی!) ایــــــنم از کـــیک تــولد!(مــدیونین فک کـنین از جایی بـرادشتمـش ) کــــادو ایــنارم بــعدا ایــشالا... خــــوب ادامـــه تــاپیک بـا شــما دوســتان
 7. *parya*

  لی لی اونز کی رو بیش تر دوست داشت؟

  حـــس لیلی بـه اسـنیپ فک کـنم یـه دلسـوزی سـاده بـود..می دید جیـمز خـیلی اذیـت میکـنه....ایـنم دلـش میـسوخت وگـــرنه جـیمز رو بیشـتر دوس داشـت
 8. *parya*

  مشاعره

  زنــدگی جـز نـفـسی نـیسـت، غنـیمـت شـمرش نیـسـت امـید کـه هـمواره نـفـس بـرگـردد (پـرویـن اعـتـصامـی)
 9. *parya*

  صندلی داغ آزکابانی

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام(چــــــــــــقد پـــر انــرژی!) **ســــــــــــــــــــــــــــری جـــدید ســــوالات صـــــندلی داغ** 1-از چـــه چـیزی بیـشتر از هـمه تو زنـدگی می تـرسی؟ 2- اگـه پـستـچی یک نـامه بـراتون بیـاره کـه آدرس فـرستنـده نـداشـته بـاشه اولیـن کـسی کـه بـه ذهـنتون مـیرسه کـیه؟! 3- هـیجـان انـگیز تـرین کـاری کـه کردین چــی بوده؟ ســقوط از ارتـفاع...مـسابـقه اتومـبیل رانی... 4-حـــاضری یـک شـب رو تو خـونه ی مـتروکه ای کـه گـفته مـی شود جـن زده اسـت تـنهـا بـگذرونی؟ 5-شــعار اصـلیت تـو زنـدگـی؟! و امـــــــــــا... 6- بــا کــلمه هـای زیـر جـمله بـسازید چـرتـکه - لیـوان یکـبـار مـصرف - گـل آفـتابـگردون- برف - ستـاره 7-بیـــشتر بـابـایی هـستی یـا مـامـانی؟ 8- بـــه نـظرتـون گـریـه کـردن نـشـانه ی ضـعفه؟ 9- بــــــــــــــهترین نـــصیحـتی کـه شـنیدی از کـی بوده..؟! 10- وقــتی خـودتو تـو آیـنه مـیبیـنی...اولیـن جـمله ای کـه بـه ذهنـت میـرسه چیـه؟ + پیـــــــشنهاد هــفته! ___________________________________________________________ شکــــلک تقـــدیم مـــیشه بـــه ســوال 6 شـــــکلک تقــــدیم مــیشه بـه سـوال 7! * یــــه چیزیم بــگم بـــچـه هـا! لطــــفا لــــطفـا جــواب سـوالـات رو کـامل و صـریح بـدین...ســوالارو جـوری تنـظیم کـردیم کـه هـمه بـتونن جـواب بـدن...پـس خـواهشـا جـملاتی مـثل: نـمیدونم...نـمیتونم بـگم...چیـزی بـه ذهنم نـمیرسـه اسـتفـاده نـکنـید هیـــــــــچی..هـــمیـنا فــعلا پـــــــــــیشــاپیــش مـــچکر از جــوابــاتون! <'>
 10. *parya*

  مشاعره

  مــرده بـودم زنـده شـدم گـریـه بـودم خـنـده شـدم دولـت عـشق آمـد و مـن دولـت پـایـنده شـدم (مـــــــولــانــا)
 11. هـــــــــــــرچن که من زیاد نیـــوشارو نمیشنـاسم.. امــــــــا ! کـاربر فـعالیـه فــن هـایی که میزاره جـالبه رو ســنشم حـساسـه! گـــــــــــــــــــریفیم هــــــس درکــــل دختر خـــوبیه فک کـــنم بـتونه مــعجونای خـوبی بـسازه
×