رفتن به مطلب
AMIIIIR

اساس نامه انجمن

پست های پیشنهاد شده

این بخش بیانگر اساس نامه و سیتستم مدیریتی انجمن ازکابان می باشد:در انجمن 5سطح دسترسی مدیریتی وجود دارد

سرپرست انجمن

مدیر انجمن

مدیرکل

هیئت مدیره

صاحب امتیاز

سرپرستی

اولین سطح دسترسی مدیریتی ازکابان است

وظایف:

1-بررسی بخش های واگذار مبنی بر رعایت قوانین سایت

2-بررسی تاپیک های ایجاد شده مبنی بر رعایت قوانین سایت

3-ایجاد فضای فعال در بخش های واگذار شده

مدیران انجمن

دمین سطح دسترسی مدیریت سایت ازکابان مدیریت انجمن است

وظایف مدیران انجمن:

1-کنترل بخش های مربوطه بر اساس قوانین سایت

2-نظارت بر فعالیت سرپرست های بخش ها

مدیر کل

مدیر اصلی انجمن بوده و تصمیمات مدیریتی و کنترل سایت را برعهده دارد

وظایف :

1-نظارت بر کار مدیران انجمن

2-مشخص کردن اهداف تیم مدیریت

3-نظارت بر وضعیت انجمن

هیئت مدیره

اصلی ترین سطح دسترسی در سایت است و تصمیمات اصلی سایت را برعهده دارد

وظایف :

1-تعیین اهداف اصلی سایت

2-تعیین مدیر بخش های مختلف نظیر مدیرکل انجمن ،مدیرکل بخش اخبار ،مدیرکل ماهنامه ،مدیرکل رادیو و ....

3-تصمیم گیری درباره مسائل اصلی سایت

نکته:رای هیئت مدیره توان تغییر تصمیمات مدیر کل هر بخشی از سایت را دارد

نکته:هیئت مدیره شامل 7نفر است که برای تایید هر تصمیم به رای اکثریت نیاز دارد

صاحب امتیاز

بالاترین سطح دسترسی سایت است که توانایی انحلال هیئت مدیره را دارد .

وظایف:

*انتخاب اعضای هیئت مدیره *

در صورت افزایش و یا تغییر در اساس نامه اطلاع رسانی صورت نمیگیرد و همگان می بایست هر چند وقت جهت بررسی وارد این صفحه شوند .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

×